[si_feed user= limit=33]

 

Vi sätter stort värde på våra medarbetares yrkesskicklighet och erfarenhet av underhållsarbete inom stål, pappers och gruvindustri. Det borgar för kvalitet och långsiktiga kundrelationer. Det har genererat många återkommande uppdrag hos några av de största företagen i Norr och Västerbotten.

En hörnsten i vår verksamhet är flexibilitet
samt att snabbt kunna tilldela extra resurser och maskinkapacitet till brådskande projekt. Genom att kunna tillverka små serier eller specialdelar inom begränsad tidsram kan vi ofta avhjälpa akuta problem. På det sättet hjälper vi kunderna att hålla tiden för produktionsavbrott till ett minimum.

Vår tekniska personal bistår gärna med sitt kunnande i beredning och konstruktion av detaljer även om ritningsunderlag saknas. Behöver du hjälp att mäta på plats hjälper vi naturligtvis till med detta, hög höjd utgör heller inga hinder för oss.