[si_feed user= limit=33]

 

Kvalitet och miljö är viktigt för oss och en självklar förutsättning för verksamheten. Med systematisk egenkontroll och erfarenhetsåterföring åstadkommer vi ständiga förbättringar
av rutiner och referensdokument.

Vi ska ha god kännedom
om och tillämpa lagar, rutiner och säkerhetsföreskrifter som berör verksamheten

Vi ska uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom givna tids- och kostnadsramar.

Vi ska anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet

Vi ska vara engagerade och inneha rätt kompetens

 

Vi vill även minska den påverkan som vår verksamhet genererar på såväl miljö och hälsa. Vid investeringar i verksamheten ska vi förutsättningslöst utreda hur vi minimerar dess inverkan på miljön.

När vi tar beslut ska utgångspunkten alltid vara motiverat ur ekologisk synpunkt, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt.

Det är viktigt att alla våra medarbetare har god kännedom om den miljölagstiftning som berör vår verksamhet. Vi jobbar aktivt med att förebygga och minska vår miljöpåverkan. Att t ex välja lokala leverantörer av rå och förbrukningsmaterial, transporter mm är en del i detta.

 

Självklart är vi även certifierade enligt HSEQ och EN 1090-1:2009+A1:2011

HSEQ_r_logo_PTA ce_logo